Energiemanagement

Meest gestelde vragen
Welke kWh-meters kunnen uitgelezen worden in het KNX?
Vrijwel alle ABB kWh-meters kunnen worden uitgelezen. Dit kan door naast iedere ABB kWh-meter een ZS/S 1.1. toe te passen of via onze EQmatic
Volledig antwoord
Hoeveel slaves kunnen door EQmatic QA/S x.x.1 gescand worden?
Met de MBUS en Modbus Analyzer is er geen totaal aantal gescande apparaten. Alle meters die op de MBUS of Modbus aangesloten zijn kunnen gedetecteerd worden, maar afhankelijk van het type apparaat kunnen er slechts 16 of 64 slaves aan een apparaat toegewezen worden. 
Volledig antwoord
Wat is de maximale communicatiesnelheid (baudrate) als de gegevens van de meter via de IR-interface naar de ZS/S 1.1 gelezen/verzonden worden?
De maximale baudrate is 2400 Bd. De baudrate in ABB EQ Meter (A- en B-Series) kan in de instellingen geconfigureerd worden.

De standaard baudrate in meters is ingesteld op 2400 Bd.
Volledig antwoord
Gebruik
QA/S x.x.1: Worden de widgets in het dashboard bij elke gebruiker op dezelfde manier weergegeven?
Nee. Elke nieuw toegevoegde gebruiker kan zijn eigen gepersonaliseerde dashboard aanmaken.
Het is niet mogelijk om een soort kopie van andere gebruikersprofielen te maken.
Volledig antwoord
QA/S x.x.1: Is het mogelijk dat er meerdere gebruikers tegelijk ingelogd zijn?
Ja, dat is mogelijk. Dit kan tot maximaal 10 gebruikers die tegelijk ingelogd zijn en het maakt niet uit of dit een admin of een gebruiker is.
Volledig antwoord
Service
QA/S x.x.1: Wat moeten gebruikers doen als zij hun wachtwoord vergeten zijn?
Als een gebruiker zijn wachtwoord vergeet, zijn er verschillende manieren om het te vernieuwen
Volledig antwoord
QA/S x.x.1: Hoe wordt u op de hoogte gebracht van een nieuwe firmware-update en hoe moet u te werk gaan?
Om veiligheidsredenen wordt momenteel "alleen" een handmatige update ondersteund. Het is aan te raden om u te abonneren op onze News-Ticker. Behalve de momenteel beschikbare updates voor onze toestellen, krijgt u ook heel wat andere nuttige informatie.
Volledig antwoord
ZS/S 1.1: De rode foutindicator (LED) knippert of brandt permanent. Wat kunt u doen?
LED brandt permanent: Controleer de IR-communicatie-interfaces van meter en meter-interfacemodule.

LED knippert: Controleer de parameterinstellingen in ETS.
Volledig antwoord
Installatie
Wat zijn de belangrijkste stappen bij de eerste inbedrijfstelling van de EQmatic Energy Analyzer QA/S 3.x.1 ?
De volgende video toont de belangrijkste stappen tijdens de eerste inbedrijfstelling van de Energy Analyzer QA/S 3.x.1. Deze laat ook veel navigaties en functies van het EQmatic systeem zien. 
Volledig antwoord
QA/S x.x.1: Hoe kunt u controleren welke gegevens werkelijk naar de QA/S zijn doorgestuurd?
In de datapuntenlijst ziet u duidelijk welke gegevens er zijn doorgegeven. Hier staan alle datapuntwaarden die op dat moment ontvangen zijn. De betreffende meter kan bewerkt worden onder "Beheer" > "Meter". De gedetailleerde informatie, compleet met de gegevenspunten, wordt dan geopend.
Volledig antwoord
QA/S x.x.1: Kunnen aan één meetpunt verschillende tarieven worden toegekend (b.v. voor dag/nachtbedrijf)?
Dit is momenteel niet mogelijk. Zodra een nieuw tarief wordt toegekend, worden de gegevens die het bevat (kosten, CO²) herberekend.
Volledig antwoord
Waarom verschijnen niet alle waarden van de geconfigureerde widgets onmiddellijk nadat de QA/S 1.16.1 opnieuw is opgestart of na een ETS-download?
Als de KNX Analyzer opnieuw wordt opgestart of als de toepassing via de ETS wordt gedownload, verschijnen alle momentane waarden (bijv. stroom, spanning of frequentie) pas weer na de volgende query-cyclus van de QA/S.
Volledig antwoord
Kunt u de individuele widgets op het dashboard van de QA/S x.x.1 aanpassen?
Ja. U kunt rechtstreeks via de widget-instellingen door de gebruiker gedefinieerde namen toekennen. 
Om de grootte van een widget aan te passen, moet eerst de bewerkingsmodus van het dashboard geactiveerd worden. 
De afzonderlijke widgets kunnen dan met ‘slepen’ en ‘neerzetten’ verplaatst of vergroot worden. 
Volledig antwoord
Welke taal wordt in principe ingesteld na de eerste inbedrijfstelling van de QA/S x.x.1?
De taal zal worden aangepast afhankelijk van de instellingen van de gebruikte webbrowser.
Volledig antwoord
Hoeveel widgets kunnen er op het Dashboard van de QA/S x.x.1 gebruikt worden?
Afhankelijk van de grootte van de widgets kunnen er max. 24 widgets aan het systeem toegevoegd worden.
Volledig antwoord
Welke waarden kunnen door QA/S x.x.1 worden getoond en geanalyseerd?
Dit is meter-specifiek. Momentane waarden en nominale vermogens kunnen in de webUI getoond worden.
Volledig antwoord
EQmatic QA/S x.x.1: Hoe lang duurt het scanproces?
Dit is afhankelijk van de snelheid en de adresbereiken en kan enkele seconden tot enkele minuten duren.
Volledig antwoord
Welke metertypes kunnen door EQmatic QA/S x.x.1 gescand worden?
Alle meters die MBUS en Modbus aankunnen, voor mediumtypes als elektriciteit, water, gas en warmte.
Volledig antwoord
QA/S x.x.1: Is het mogelijk dat verschillende meters hetzelfde primaire adres hebben?
Ja, dat kan. Deze meters moeten met verschillende baudrates communiceren. Anders zal de gateway het als een botsing op de MBUS of Modbus behandelen. Daarom is het aan te bevelen om aan elke meter een afzonderlijk adres toe te kennen.
Volledig antwoord
Wat is de standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord van de EQmatic QA/S x.x.1?
Vóór de eerste ingebruikneming of na een fabrieksreset van het toestel worden gebruikersnaam en wachtwoord op standaard gezet. 

Gebruiker: admin 
Wachtwoord: admin 
Volledig antwoord
Is het mogelijk om meterinstellingen zoals uitgangsfunctie of CT-verhouding te veranderen vanaf de Energy Analyzer EQmatic QA/S x.x.1?
Nee, alle instellingen moeten in de meter zelf gedaan worden.
Volledig antwoord
Is het mogelijk om draadloze MBUS meters aan te sluiten op de Energy Analyzer EQmatic QA/S 3.x.1?
Nee, alleen bekabelde meters kunnen aangesloten worden.
Volledig antwoord
Is het mogelijk om meters zonder MBUS-aansluiting, b.v. de ODIN of C-serie meter van ABB aan te sluiten op de Energy Analyzer EQmatic QA/S 3.x.1?
Ja, een meter met pulsuitgang, zoals een ODIN of C-serie meter, kan gekoppeld worden via een M-Bus pulsadapter, verkrijgbaar bij externe leveranciers.
Volledig antwoord
Welke parameters moeten in de ETS-toepassing van ZS/S1.1 worden ingesteld volgens de aangesloten meters?
Gebruik de documentatie om de ETS-parameters voor de A- en B-Series in te stellen op onze ABB productwebsite.
Volledig antwoord
Kunnen meters van verschillende fabrikanten door EQmatic QA/Sx.x.1 verwerkt worden?
QA/S 3.x.1:
Alle MBUS geschikte meters van de mediumtypes elektriciteit, water, gas en warmte kunnen door het EQmatic systeem gescand en geanalyseerd worden.

QA/S 4.x.1:
Alle Modbus geschikte meters van de mediumtypes elektriciteit, water, gas en warmte kunnen door het EQmatic systeem gescand en geanalyseerd worden.
Volledig antwoord
Is het mogelijk om het primaire adres van een meter in te stellen binnen de webUi van QA/S 3.x.1?
Nee, dit is niet mogelijk. Het primaire adres kan alleen ingesteld worden in de meterinstellingen.
Volledig antwoord
Welke energiemeters kunnen op ZS/S1.1 worden aangesloten?
Er kunnen diverse ABB-meters en energiemeters aangesloten worden op ZS/S 1.1. Denk aan ODIN, A-serie, B-serie, DELTAplus en DELTAsingle.
Volledig antwoord
Techniek
Welke kWh-meters kunnen uitgelezen worden in het KNX?
Vrijwel alle ABB kWh-meters kunnen worden uitgelezen. Dit kan door naast iedere ABB kWh-meter een ZS/S 1.1. toe te passen of via onze EQmatic
Volledig antwoord
Hoeveel slaves kunnen door EQmatic QA/S x.x.1 gescand worden?
Met de MBUS en Modbus Analyzer is er geen totaal aantal gescande apparaten. Alle meters die op de MBUS of Modbus aangesloten zijn kunnen gedetecteerd worden, maar afhankelijk van het type apparaat kunnen er slechts 16 of 64 slaves aan een apparaat toegewezen worden. 
Volledig antwoord
Wat is de maximale communicatiesnelheid (baudrate) als de gegevens van de meter via de IR-interface naar de ZS/S 1.1 gelezen/verzonden worden?
De maximale baudrate is 2400 Bd. De baudrate in ABB EQ Meter (A- en B-Series) kan in de instellingen geconfigureerd worden.

De standaard baudrate in meters is ingesteld op 2400 Bd.
Volledig antwoord
Terug naar Gebouwautomatisering

Liever direct contact opnemen? Onze medewerkers staan klaar om u te helpen.

Zakelijk

Technical support voor installateurs en groothandel.

Stel uw technische vraag

Particulier

Neem direct telefonisch contact op met Consumenten Support en stel uw technische vraag.

Stel uw technische vraag