Systeemcomponenten en interfaces

Meest gestelde vragen
Waarom kan ik componenten, die in een andere lijn dan mijn USB-interface zitten, niet programmeren?
Dit wordt tegengehouden door de lijnkoppelaars. Geef allereerst de USB interface een fysiek adres in de lijn waar deze geplaatst is (bijv. 1.1.255). Dit doet u via de knop “Lokale instellingen” bij de communicatie-instellingen in ETS. Programmeer hierna de lijnkoppelaars met de juiste lijnkoppelaar-adressen. Lijnkoppelaar-adressen eindigen altijd met een “0”. Voor lijn 1 is dit 1.1.0 en voor lijn 2 is dit 1.2.0 en voor lijn 3 is dit 1.3.0. etc. etc. Hierna kan rest van de installatie geprogrammeerd worden.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Waar moet u op letten bij het exporteren van een project?
Wanneer een project geëxporteerd/geïmporteerd wordt, zullen alle sleutels of veiligheidsgerelateerde gegevens mee geëxporteerd of geïmporteerd worden. Het enige belangrijke is dat u het projectwachtwoord kent, want zonder dat kan het project niet geïmporteerd worden.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Worden tunnelverbindingen ook automatisch versleuteld?
Nee. Secure Tunneling moet apart geactiveerd worden.
Volledig antwoord
Algemeen
In welke staat, wat de IP-kant betreft, bevindt zich IP-router IPR/S 3.1.1 of IP-interface IPS/S 3.1.1 in de geleverde staat?
De IP-instelling is: DHCP dan Auto IP. Alle vijf tunnelverbindingen hebben hetzelfde fysieke adres in de geleverde toestand: 15.15.100.
Volledig antwoord
Installatie
Waarom kan ik componenten, die in een andere lijn dan mijn USB-interface zitten, niet programmeren?
Dit wordt tegengehouden door de lijnkoppelaars. Geef allereerst de USB interface een fysiek adres in de lijn waar deze geplaatst is (bijv. 1.1.255). Dit doet u via de knop “Lokale instellingen” bij de communicatie-instellingen in ETS. Programmeer hierna de lijnkoppelaars met de juiste lijnkoppelaar-adressen. Lijnkoppelaar-adressen eindigen altijd met een “0”. Voor lijn 1 is dit 1.1.0 en voor lijn 2 is dit 1.2.0 en voor lijn 3 is dit 1.3.0. etc. etc. Hierna kan rest van de installatie geprogrammeerd worden.
Volledig antwoord
Waarom ontvangt de KNX/EnOcean Gateway EG/A geen signalen van uw apparaat na het Teach-In proces?
Controleer of de installatieplaats van uw toestel binnen het signaalbereik van de gateway ligt. Als er te veel muren of te veel ruimte tussen uw apparaat en de gateway zijn, kan de signaalsterkte te zwak zijn. U kunt ook de ABB i-bus Tool gebruiken om te controleren of de gateway een signaal ontvangt en om de signaalsterkte weer te geven.
Volledig antwoord
Waarom herkent de KNX/EnOcean Gateway EG/A uw EnOcean-apparaat niet?
Controleer of het EEP (EnOcean Equipment Profile) van uw apparaat opgenomen is in de EEP catalogus van de EnOcean Gateway. Als het er niet in staat, zal de Gateway uw apparaat niet herkennen.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Kunt u de ABB i-bus Tool en de IPR/S 3.5.1 gebruiken om KNX-apparaten in het KNX-systeem via remote diagnostics uit te lezen?
Zolang de instelling Secure Tunneling in de IP Router Secure gedeactiveerd is, kunt u op de gebruikelijke manier verbinding blijven maken met een KNX-systeem en apparaten uitlezen, bijvoorbeeld met een IPR/S 3.1.1. Als deze instelling geactiveerd is, zal het niet mogelijk zijn om een verbinding via een beveiligde tunnel tot stand te brengen in combinatie met de i-bus Tool.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Hoe wordt een visualisatiesysteem in IP Secure opgenomen?
Het is raadzaam om de geëxporteerde sleutelring te gebruiken om een beveiligde verbinding met de IPR/S 3.5.1 op te zetten met behulp van een visualisatiesysteem.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Is het mogelijk om apparaten via IP te programmeren als zij gecodeerd zijn?
Als het juiste ETS-project gebruikt wordt, kan ETS ook alle KNX-apparaten direct via IP programmeren. Als alternatief kan ook een (beveiligde) tunneling server gebruikt worden. Correct geconfigureerde IP-routers sturen alle programmeertelegrammen door naar de juiste eindtoestellen, indien nodig extra ingebed in gecodeerde telegrammen via het IP-netwerk.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Welke interfaces kunnen gebruikt worden om de IP Router Secure te programmeren?
In principe kan elke interface die lange frames ondersteunt gebruikt worden, bijvoorbeeld de ABB USB Interface USB/S 1.2 of de ABB IP-interface IPS/S 3.1.1.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Waar moet u op letten bij het exporteren van een project?
Wanneer een project geëxporteerd/geïmporteerd wordt, zullen alle sleutels of veiligheidsgerelateerde gegevens mee geëxporteerd of geïmporteerd worden. Het enige belangrijke is dat u het projectwachtwoord kent, want zonder dat kan het project niet geïmporteerd worden.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Hoe exporteert u de sleutelhanger?
De sleutelring kan geëxporteerd worden in het tabblad "Beveiliging" op de projectbeheerpagina. Deze pagina kan echter niet geopend worden zonder een projectwachtwoord. De sleutelhanger bevat alle gegevens die nodig zijn om de tunnels te gebruiken met bijvoorbeeld een visualisatiesysteem. Bij de export moet een wachtwoord worden toegekend, en de gegevens worden daarom binnen dit bestand gecodeerd. Dit betekent dat alleen de inhoud van het bestand beveiligd is, maar niet het bestand zelf.
Volledig antwoord
IPS/S 3.1.1 en IPR/S 3.1.1: Is het toegestaan de extra uitgang van een KNX-voeding te gebruiken om de IP-apparaten van spanning te voorzien?
Ja, dat is toegestaan. De nieuwe generatie IP-router en interfaces hebben de technische vereisten om de extra uitgang als voeding te voorzien.
Volledig antwoord
Waar moet u op letten bij het instellen van de tunnelservers in de IP-router en IP-interface IPX/S 3.1.1 in het KNX-systeem?
Het KNX-systeem kent over het algemeen twee soorten communicatie op Ethernet basis: KNXnet/IP routing en KNXnet/IP tunneling, beide gebruiken het UDP protocol. Tunneling heeft als doel om via Ethernet toegang te krijgen tot de KNX-bus, bijvoorbeeld voor inbedrijfstelling, foutdiagnose of visualisatie. Er wordt een point-to-point verbinding tot stand gebracht tussen een PC en de IP-router. Dit kan lokaal via LAN of via Internet gebeuren. 
Volledig antwoord
Kunnen de IP-apparaten geprogrammeerd worden zoals IP-router- en interface zonder hulpspanning?
Zowel de IP Router "IPR/S 3. 1. 1" als de interface "IPS/S 3. 1. 1" kunnen zonder hulpspanning / PoE geprogrammeerd worden met de ETS-software.

De beschikbaarheid is alleen gegarandeerd met aangesloten hulpspanning of POI en een gekoppeld netwerk IP.
Volledig antwoord
Kan een IP-router IPR/S 2.1 op een PoE schakelaar worden aangesloten?
Een IP-router, die eigenlijk geen PoE ondersteunt, kan toch op een PoE switch aangesloten worden en werken. De PoE poort wordt alleen actief met spanning verbonden wanneer hij een PoE geschikt apparaat herkent. Voor de rest functioneert de poort als een gewone poort zonder PoE.
Volledig antwoord
Is het mogelijk om via het IP-netwerk rechtstreeks een fysiek adres toe te kennen aan een IP-router IPR/S 3.1.1?
De IP-router kan zowel van KNX-zijde fysiek aangesproken en met de applicatie geladen worden, als via het IP-netwerk. Maar er moet op gewezen worden dat de applicatiegegevens pas na een reset worden overgenomen. Na een download wordt automatisch een reset uitgevoerd.
Volledig antwoord
Kan een IP-router IPR/S 3.1.1 of een IP-interface IPS/S 3.1.1 in het project gekopieerd worden?
IP-routers en IP-interfaces kunnen net als de andere KNX-apparaten gekopieerd worden. In tegenstelling tot het eigenlijke invoegen uit de catalogus, worden ook alle IP-eigenschappen gekopieerd. Dit geldt ook voor tunnelverbindingen die in het oorspronkelijke apparaat gedeactiveerd zijn. Onze suggestie: Voeg altijd Router en Interface in vanuit de catalogus!
Volledig antwoord
Hoe kunt u de IP-router IPR/S 3.1.1 van een project duidelijk identificeren in de eigenlijke installatie?
Het is mogelijk om onder de eigenschappen van het apparaat een duidelijke beschrijving in te voeren, en die in het apparaat te laden. Deze beschrijving wordt weergegeven in de Connection Manager van de ETS, en ook in de ABB i-bus Tool.
Volledig antwoord
Waar kunnen de IP-instellingen van de IP-router IPR/S 3.1.1 en de IP-interface IPS/S 3.1.1 in de ETS 4 of ETS 5 gemaakt worden?
De IP-instellingen en de beschrijvingen kunnen in de ETS 4 en ETS 5 gemaakt worden onder de eigenschappen van het apparaat.
Volledig antwoord
Techniek
IPR/S 3.5.1: Worden tunnelverbindingen ook automatisch versleuteld?
Nee. Secure Tunneling moet apart geactiveerd worden.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Wat gebeurt er als het projectwachtwoord verloren gaat?
Het project zal onherroepelijk verloren gaan zonder het projectwachtwoord. Er is geen kans om het te herstellen. De enige overblijvende mogelijkheid is het project te wissen en het opnieuw op te zetten. Het is daarom raadzaam om regelmatig back-ups te maken en alles goed te documenteren wanneer u met KNX-Secure apparaten werkt.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Wat is de authenticatiecode en wat is het doel ervan?
Net als het inbedrijfstellingswachtwoord, wordt de "authenticatiecode" door ETS speciaal voor de IPR/S 3.5.1 gemaakt. Deze code vindt u op de pagina Eigenschappen van de gekozen IPR/S 3.5.1. Het apparaat kan de opgeslagen wachtwoorden gebruiken om te bepalen of ETS gemachtigd is om een beveiligde verbinding op te zetten.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Wat is het inbedrijfstellingswachtwoord en wat is het doel ervan?
ETS creëert dit wachtwoord speciaal voor de IPR/S 3.5.1 tijdens de eerste inbedrijfstelling. De gebruiker kan het echter op elk moment wijzigen. Verschillende IP Router Secure apparaten kunnen hetzelfde wachtwoord delen. Het wordt uitsluitend gebruikt om ETS met de Router te authentiseren. Dit wachtwoord vindt u op de pagina Eigenschappen van de geselecteerde IPR/S 3.5.1. Het inbedrijfstellingswachtwoord is bovendien nodig voor ETS om toegang te krijgen tot een beveiligde tunnel.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Wat is de fabriekssleutel?
ETS leest het certificaat van het apparaat, waardoor het de FDSK (Factory Default Setup Key) voor het relevante KNX-serienummer kan identificeren. ETS leest dan het serienummer van het apparaat tijdens de eerste inbedrijfstelling, vindt de geschikte FDSK aan de hand van de gelezen certificaten en gebruikt die om de communicatie met het apparaat te versleutelen. ETS vervangt de FDSK eerst door een "gereedschapssleutel," de zogenaamde fabriekssleutel. De FDSK is daarna niet meer geldig, en het toestel kan alleen nog geconfigureerd worden met de geldige gereedschapssleutel. De huidige gereedschapssleutel is dan te vinden in het beveiligingsrapport.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Wat is het apparaat certificaat en wat houdt het in?
Bij het KNX Secure-apparaat wordt een apparaatcertificaat geleverd. Het is te vinden op de sticker aan de zijkant van onze apparaten. Het begint gewoonlijk met een tekenreeks, zoals AABHXI-NVKDRQ-... Dezelfde tekenreeks wordt in de QR-code opgeslagen. Dit apparaatcertificaat bevat de FDSK (Factory Default Setup Key) en het KNX-serienummer van het apparaat. Dit certificaat is alleen op het apparaat te vinden, niet in ETS.
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Wat zijn de manieren om de fabriekssleutel van een IP Router Secure in de ETS in te voeren?
De Factory Default Setup Key (FDSK) kan op verschillende manieren in de ETS ingevoerd worden. 
Volledig antwoord
Op het ogenblik communiceren AV-systemen zoals Control4 met KNX-systemen via IP. Als IP-communicatie veilig is, hoe kunt u dan met die systemen integreren?
Het hangt ervan af hoe ze met de KNX verbonden zijn. De mogelijkheden staan op de vervolg pagina.
Volledig antwoord
Moeten alle KNX IP Secure apparaten in een netwerk van dezelfde fabrikant zijn?
Nee, ze zijn KNX gecertificeerd en alle apparaten kunnen in een installatie gecombineerd worden, zolang ze maar veilig zijn.
Volledig antwoord
Is het mogelijk om de TP-veldapparatuur op ruimte/kamerniveau te manipuleren wanneer u de IPR/S IP Router Secure gebruikt?
De communicatie in de kamer zelf wordt niet versleuteld. De versleuteling van de groepscommunicatie wordt door de TP-veldapparatuur zelf gedaan (data secure).
Volledig antwoord
Kunnen IP-router IPR/S 2.1 en IPR/S 3.1.1 in een IGMPv3-netwerkomgeving worden gebruikt?
Het is niet mogelijk om de IPR/S 2.1 in een IGMPv3 netwerk te gebruiken, omdat de router het protocol versie 3 niet ondersteunt. 

Bovendien garandeert KNXnet/IP geen permanent dataverkeer, waardoor de time-outs overschreden worden. Dit beïnvloedt IGMPv1 en IGMPv2. 

De IPR/S 3.1.1 ondersteunt alleen IGMPv3. Time-outs zijn niet relevant in IGMPv3, omdat de switch polls uitvoert. 
Volledig antwoord
IPx/S 3.1.1: Komen de tunnelverbindingen die in de Connection Manager worden getoond altijd overeen met het project?
De fysieke adressen van de tunnelverbindingen kunnen verschillen van het project. Zij kunnen op elk moment veranderd worden met behulp van de ETS. Opgemerkt moet worden dat na het downloaden van een router altijd alle IP-instellingen van het op dat moment in gebruik zijnde project worden overgenomen: DHCP, vaste IP-adressen en tunnelverbindingen.
Volledig antwoord
IPx/S 3.1.1: Welke tunnelverbinding wordt zichtbaar weergegeven in de Connection Manager in de ETS?
Het laagste en vrij beschikbare fysieke adres van een tunnel wordt altijd getoond. Bezette tunnelverbindingen worden niet weergegeven.  
Volledig antwoord
Welke tunneladressen worden gebruikt voor IP-router IPR/S 3.1.1?
Bij gebruik van de ETS 4 geldt het volgende: Wanneer een router uit de productcatalogus wordt ingevoegd, worden de eerste vijf vrije fysieke adressen in de lijn automatisch gereserveerd voor de tunnelverbinding. Wanneer de ETS 5 gebruikt wordt, moeten de tunneladressen (PA) handmatig ingevoerd worden in het Eigenschappenvenster van de ETS. Anders dan bij de ETS 4 vindt er geen automatische adressering plaats.
Volledig antwoord
Service
IPR/S 3.5.1: Hoe kan een IP-router weer op "onversleutelde communicatie" gezet worden?
Beveiligde ingebruikneming kan in ETS weer gedeactiveerd worden in het venster "Eigenschappen" van de IPR/S 3.5.1. Hierdoor worden ook alle aangemaakte wachtwoorden en codes, enz. onherroepelijk gewist. Het apparaat moet opnieuw geprogrammeerd worden nadat de parameter in ETS veranderd is.   
Volledig antwoord
IPR/S 3.5.1: Hoe kunt u de IP Router Secure resetten?
Het terugzetten naar fabrieksinstellingen kan ook rechtstreeks op het toestel gebeuren. Dit is geen veiligheidsrisico, want het toestel maakt daarna geen deel meer uit van het systeem.
Volledig antwoord
Is het mogelijk om oude producten zoals IPS/S3.1.1 en IPR/S3.1.1 te updaten naar deze nieuwe veilige firmware?
Nee, dit is niet mogelijk. Het is een nieuw toestel met nieuw product-ID.
Volledig antwoord
USB/S x. x: Waar kunt u de USB-fix vinden in geval van verbindingsproblemen met ETS?
Om de USB-fix te downloaden klikt u op de volgende link om de productpagina van de USB/S 1.1 te openen. Klik dan op "Documentatie" > "Software". 
Volledig antwoord
Wat is de reden voor de groene knipperende LED-lamp op IPS/S 3.1.1?
Er zijn twee opties mogelijk: 

1. Firmware update mislukt. Hierdoor wordt ook de kant van de ECU uitgeschakeld. Het apparaat kan alleen opnieuw geactiveerd worden door een hernieuwde fysieke adressering en door de applicatie opnieuw te laden.
2. Geen geldige IP-verbinding op het apparaat. 
 
Volledig antwoord
Terug naar Gebouwautomatisering

Liever direct contact opnemen? Onze medewerkers staan klaar om u te helpen.

Zakelijk

Technical support voor installateurs en groothandel.

Stel uw technische vraag

Particulier

Neem direct telefonisch contact op met Consumenten Support en stel uw technische vraag.

Stel uw technische vraag