Voedingen

Meest gestelde vragen
Wat is de levensduur van de AM/S accumodules?
De accumodule dient iedere 4 jaar te worden vervangen om de capaciteit te kunnen garanderen.
Volledig antwoord
Wanneer en hoe moeten batterijmodules AM/S 12.1 onderhouden worden?
Wij stellen voor de batterijmodules jaarlijks te testen, zodat de buffertijd voor stroomuitval altijd gegarandeerd kan worden.

Het onderhoud kan zo worden uitgevoerd dat tijdens het uitschakelen van de netspanning verschillende functies op de eigenlijke voeding worden getest, b.v. het doorgeven van storingsmeldingen.

Wij adviseren ook om de overeenkomstige onderhoudsintervallen te documenteren. 
Volledig antwoord
Kunnen verschillende AM/S 12.1 batterij-modules parallel worden aangesloten?
Het is niet mogelijk om meerdere batterij-modules parallel op de onderbrekingsvrije voeding SU/S 30.640.1 aan te sluiten om de capaciteit uit te breiden. Als langere buffertijden voor stroomuitval nodig zijn, dan moeten SAK batterijen gebruikt worden in combinatie met een extra temperatuursensor. Voor gedetailleerde informatie, zie de handleiding van het product: 
Volledig antwoord
Installatie
Is het nodig een extra temperatuursensor aan te sluiten op de Module AM/S 12.1?
Met de batterijmodule AM/S 12.1 hoeft geen extra temperatuursensor aangesloten te worden. In de batterijmodule zelf is reeds een temperatuursensor ingebouwd. Er moet voor gezorgd worden dat alle vier de aansluitingen op de batterijmodule ook aangesloten zijn op de onderbrekingsvrije voeding SU/S 30.640.1.
Volledig antwoord
Kunnen verschillende AM/S 12.1 batterij-modules parallel worden aangesloten?
Het is niet mogelijk om meerdere batterij-modules parallel op de onderbrekingsvrije voeding SU/S 30.640.1 aan te sluiten om de capaciteit uit te breiden. Als langere buffertijden voor stroomuitval nodig zijn, dan moeten SAK batterijen gebruikt worden in combinatie met een extra temperatuursensor. Voor gedetailleerde informatie, zie de handleiding van het product: 
Volledig antwoord
Hoe kunt u een verlies van verbinding op de onderbrekingsvrije voeding SU/S 30.640.1 herkennen en melden?
De EIB/KNX onderbrekingsvrije voeding SU/S 30.640.1 bewaakt permanent de KNX, de netspanning, en de batterijspanning. Tijdens een storing gaat de groene ON LED op de SU/S uit. De oorzaak van de storing wordt door de LED's direct op het apparaat aangegeven en via het potentiaalvrije wisselcontact doorgegeven. Om de foutmelding op de KNX door te geven, kunt u een binaire ingang op dit wisselcontact aansluiten. Het alarm blijft op het apparaat opgeslagen, totdat de storing op de SU/S 30.640.1 zelf bevestigd is via de reset-knop. 
Volledig antwoord
Techniek
Wat is de duurzaamheid van de batterijmodule AM/S 12.1?
Wegens de duurzaamheid van de geïntegreerde verzegelde loodbatterijen moet de batterijmodule uiterlijk om de vier jaar vervangen worden, om een zo lang mogelijke buffertijd voor stroomuitval te verzekeren. Deze vervanging na vier jaar sluit echter de jaarlijkse onderhoudsintervallen niet uit. De onderhoudsbeurten zijn de beste manier om de uiteindelijk beschikbare capaciteit van de batterijen te evalueren en zo de resterende levensduur te bepalen.
Volledig antwoord
Service
Wat is de levensduur van de AM/S accumodules?
De accumodule dient iedere 4 jaar te worden vervangen om de capaciteit te kunnen garanderen.
Volledig antwoord
Wanneer en hoe moeten batterijmodules AM/S 12.1 onderhouden worden?
Wij stellen voor de batterijmodules jaarlijks te testen, zodat de buffertijd voor stroomuitval altijd gegarandeerd kan worden.

Het onderhoud kan zo worden uitgevoerd dat tijdens het uitschakelen van de netspanning verschillende functies op de eigenlijke voeding worden getest, b.v. het doorgeven van storingsmeldingen.

Wij adviseren ook om de overeenkomstige onderhoudsintervallen te documenteren. 
Volledig antwoord
Terug naar Gebouwautomatisering

Liever direct contact opnemen? Onze medewerkers staan klaar om u te helpen.

Zakelijk

Technical support voor installateurs en groothandel.

Stel uw technische vraag

Particulier

Neem direct telefonisch contact op met Consumenten Support en stel uw technische vraag.

Stel uw technische vraag