Energiemeters

Meest gestelde vragen
Is het mogelijk om een ABB energiemeter te resetten naar nul?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen resetbare registers en niet-resetbare registers. Het register waar de totale actieve energie is opgeslagen, kan niet worden gereset naar nul. Dit is ook niet toegestaan voor MID-goedgekeurde meters.

Bij enkele types A- en B-energiemeters kunnen wel onderliggende registers naar nul gereset worden. De resetbare registers kunnen via het display en via de communicatiepoort Modbus of M-Bus gereset worden. Bij deze actie zal de totaal opgeslagen actieve energie altijd worden gehandhaafd, vergelijkbaar met de kilometerteller en de dagteller van een auto.
Volledig antwoord
Welke instellingen zijn noodzakelijk voor ingebruikname van een energiemeter?
Voor de direct aangesloten energiemeters C11, C13, B21, B23, A41 en A43 zijn standaard geen verdere instellingen nodig.

Voor de indirect aangesloten energiemeters B24, A42 en A44 moet altijd de ratio van de stroomtransformator geprogrammeerd worden om een correcte meting uit te voeren.

Detailbeschrijvingen voor het aanpassen van de instellingen zijn te vinden in het 'Volledige antwoord'.
Volledig antwoord
Kan een energiemeter ook de opbrengst van zonnepanelen meten?
Ja, dat is mogelijk. Indien enkel de opbrengst (import) van de zonnepanelen gemeten dient te worden, dan kan iedere meter hiervoor toegepast worden. Het is dan belangrijk om de meter zo te installeren dat de stroomrichting de weg van de omvormer naar de rest van de installatie volgt.

Indien zowel import (verbruik van het publieke net) als export (overschot aan zonne-energie die teruggestuurd wordt naar het net) gemeten dienen te worden, dan is hiervoor een meter nodig die zowel import als export gelijktijdig kan meten. De Bronze-uitvoeringen en hoger kunnen dit.

Bij meting van de opbrengst van zonne-energie is het mogelijk dat er 's nachts of bij bewolkt weer een error-melding komt. Deze wordt veroorzaakt door een omgekeerde energiestroom, namelijk het sluimerverbruik van de omvormer.
Volledig antwoord
Algemeen
Welke verschillende series en types van energiemeters zijn er beschikbaar bij ABB?
ABB beschikt over een zeer breed aanbod van energiemeters. Er zijn drie series: A, B en C. Daarvan is de A-serie de meest geavanceerde, de B-serie breed inzetbaar & multifunctioneel en de C-serie een instapmodel.

Daarnaast zijn binnen iedere serie nog verschillende modellen voor monofasige en driefasige beschikbaar, net zoals directe en indirecte metingen.

De functionaliteit van de meter binnen eenzelfde serie wordt aangeduid met de metaalladder. Deze loopt van Steel tot Platinum. Steel duidt op basisfunctionaliteit en Platinum op geavanceerde functies.
Volledig antwoord
Heeft ABB nog energiemeters met LonBus-communicatie?
Nee, er zijn geen energiemeters met LonBus-communicatie meer beschikbaar. Enkel Modbus, M-bus gateway, M-bus- en KNX-communicatie zijn beschikbaar.
Volledig antwoord
Welke technische gegevens zijn nodig om een energiemeter te selecteren?
Om de juiste energiemeter te selecteren, zijn de antwoorden op onderstaande vragen van invloed op de keuze:

Hoeveel fasen moeten gemeten worden? 1F, 3F of 3FN?
Wat is de maximale stroom die gemeten moet worden? Tot 40/65/80 A kan direct gemeten worden (afhankelijk van de reeks C/B/A); grotere stromen worden gemeten via stroomtransformatoren.
Is een MID-goedkeuring noodzakelijk?
Is er communicatie met een extern systeem nodig? Protocol Modbus, M-Bus of KNX?
Moet er reactieve energie gemeten worden?
Moet er import en export (teruglevering) gemeten worden?
Zijn tarieven (dag/nacht/weekend) noodzakelijk?
Moeten er historische gegevens bewaard worden op de meter (bijvoorbeeld het verbruik per maand)?

Ga naar een link van de selectiekaart in 'Volledig antwoord' voor het juiste artikelnummer.
Volledig antwoord
Techniek
Hoe lang worden de data in de energiemeter bewaard in geval van stroomonderbreking?
De energieregisters worden opgeslagen in een EEProm-geheugen en blijven dus onbeperkt opgeslagen.
Volledig antwoord
Wat betekenen de waarschuwingscodes in het display?
Voor de verschillende series van meters gelden verschillende waarschuwingscodes; onder het 'Volledige antwoord' vindt u een overzicht van de belangrijkste codes.
Volledig antwoord
Kan een energiemeter ook de opbrengst van zonnepanelen meten?
Ja, dat is mogelijk. Indien enkel de opbrengst (import) van de zonnepanelen gemeten dient te worden, dan kan iedere meter hiervoor toegepast worden. Het is dan belangrijk om de meter zo te installeren dat de stroomrichting de weg van de omvormer naar de rest van de installatie volgt.

Indien zowel import (verbruik van het publieke net) als export (overschot aan zonne-energie die teruggestuurd wordt naar het net) gemeten dienen te worden, dan is hiervoor een meter nodig die zowel import als export gelijktijdig kan meten. De Bronze-uitvoeringen en hoger kunnen dit.

Bij meting van de opbrengst van zonne-energie is het mogelijk dat er 's nachts of bij bewolkt weer een error-melding komt. Deze wordt veroorzaakt door een omgekeerde energiestroom, namelijk het sluimerverbruik van de omvormer.
Volledig antwoord
Zijn er energiemeters geschikt voor DC-meting?
Op dit moment nog niet.

Indien DC-stromen gemeten dienen te worden, dan kan er wel gebruik gemaakt worden van ons CMS-systeem. Dat systeem kan zowel AC- als DC-stromen meten, maar het CMS-systeem heeft géén MID-keurmerk.
Volledig antwoord
Kan de pulsuitgang tegelijkertijd gebruikt worden met Modbus-/M-bus-communicatie?
Ja, dat is mogelijk. De pulsuitgang en de Modbus-/M-bus-uitgang werken afzonderlijk van elkaar zodat beide gelijktijdig in gebruik genomen kunnen worden.
Volledig antwoord
Is het mogelijk om een ABB energiemeter te resetten naar nul?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen resetbare registers en niet-resetbare registers. Het register waar de totale actieve energie is opgeslagen, kan niet worden gereset naar nul. Dit is ook niet toegestaan voor MID-goedgekeurde meters.

Bij enkele types A- en B-energiemeters kunnen wel onderliggende registers naar nul gereset worden. De resetbare registers kunnen via het display en via de communicatiepoort Modbus of M-Bus gereset worden. Bij deze actie zal de totaal opgeslagen actieve energie altijd worden gehandhaafd, vergelijkbaar met de kilometerteller en de dagteller van een auto.
Volledig antwoord
Installatie
Hoe dient de M-Bus-/Modbus-communicatie opgezet te worden?
De details van het communicatieprotocol staan beschreven in de uitgebreide handleidingen van de energiemeters. Hierin vindt u ook een volledige parameterlijst en informatie over adressering. U kunt deze via het 'Volledige antwoord' downloaden.
Volledig antwoord
Waarom lijkt mijn meetresultaat niet correct?
De aansluiting van een energiemeter is richtingsgevoelig. Dit geldt voor direct en indirect aangesloten meters. Wanneer de energiemeter de energie niet correct meet, verschijnt een foutmelding (uitroepteken) in het scherm. Controleer het aansluitschema voor een juiste aansluiting.

Het 'Volledige antwoord' biedt meer informatie over deze vraag.
Volledig antwoord
Hoe moet de pulsuitgang aangesloten worden?
- Aansluitklem 13 is de gemeenschappelijke (-).

- Aansluitklem 15 (16, 17, 18) zijn de uitgangen (+) (aantal uitgangen is in functie van het type energiemeter).

- Voor meters van de klassen Steel en Bronze met 1 pulsuitgang moet er een spanningsbron van 5-40 Vdc voorzien worden.

- Voor meters van de klassen Zilver, Gold en Platinum met 2 tot 4 pulsuitgangen kan er 5-240 Vac/dc gebruikt worden.

Het schakelvermogen bedraagt 2 tot 100 mA.

De uitgang is geen relais maar een thyristorschakeling.
Volledig antwoord
Welke instellingen zijn noodzakelijk voor ingebruikname van een energiemeter?
Voor de direct aangesloten energiemeters C11, C13, B21, B23, A41 en A43 zijn standaard geen verdere instellingen nodig.

Voor de indirect aangesloten energiemeters B24, A42 en A44 moet altijd de ratio van de stroomtransformator geprogrammeerd worden om een correcte meting uit te voeren.

Detailbeschrijvingen voor het aanpassen van de instellingen zijn te vinden in het 'Volledige antwoord'.
Volledig antwoord
Zijn de ABB energiemeters geschikt voor verrekening?
De A- en B-serie energiemeters zijn beide MID-goedgekeurd (Measurement Instrument Directive) en kunnen gebruikt worden voor verrekening. Van de C-serie zijn alleen de C11 110-101 en C13 110-101 MID-goedgekeurd.
Volledig antwoord
Zijn de ABB-energiemeters geschikt voor zowel 3-fasen als 3-fasen + nul-netwerken?
De A- en B-serie 3-fasen meters zijn geschikt voor 3-fasen en voor 3-fasen + nul-applicaties. De C13-meter is alleen geschikt voor 3-fasen + nul-applicaties.
Volledig antwoord
Kunnen de ABB energiemeters ook buiten toegepast worden?
De A- en B-serie zijn geschikt voor montage in omgevingstemperaturen van -40 tot +70 °C.

De C-serie is geschikt voor montage in omgevingstemperaturen van -25 tot + 70 °C.

Dit maakt de ABB-energiemeters de meest geschikte meter voor buitentoepassingen. Montage in een geschikte behuizing is natuurlijk wel noodzakelijk.
Volledig antwoord
Hoe moeten ABB-energiemeters worden beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting?
Voor directe meters geldt:

- Type: A41 en A43: met een installatieautomaat van maximaal 80 A (B- of C-karakteristiek) of zekering van maximaal 80 A (gL-gG-type).

- Type: B21 en B23: met een installatieautomaat van maximaal 65 A (B- of C-karakteristiek) of zekering van maximaal 65 A (gL-gG-type).

- Type: C11 en C13: met een installatie-automaat van maximaal 40 A (B- of C-karakteristiek) of zekering van maximaal 40 A (gL-gG-type).

Voor indirecte meters geldt:

- Type: A42, A44, B24:

Voor de spanningsmeting: met een installatie-automaat maximaal 10 A, B-karakteristiek of 10 A type gL-gG.

Voor de stroommeting: in de secundaire kring van stroomtransformatoren mag nooit een beveiliging voorzien worden.
Volledig antwoord
Welke stroomtransformatoren kunnen worden toegepast?
Bij de A- en B-serie kunnen aan de secundaire zijde stroomtransformatoren worden gebruikt van 1 A, 2 A, 5 A. De stroomtransformatoren hebben een significante invloed op de nauwkeurigheid van het totale meetcircuit. Daarom is het noodzakelijk om de nominale stroom en nauwkeurigheidsklasse af te stemmen op de toepassing.

Bij de A42 en A44 kunnen zowel stroomtransformatoren als spanningstransformatoren worden toegepast. Stroomtransformatoren kunnen ingesteld worden binnen het volgende bereik: 1 tot 9999 primair en 1 tot 9 secundair. Spanningstransformatoren kunnen ingesteld worden binnen het volgende bereik: 1 tot 999999 primair en 1 tot 999 secundair.

Bij de B24 kunnen stroomtransformatoren ingesteld worden binnen het volgende bereik: 1 tot 9999 primair en 1 tot 9 secundair.
Volledig antwoord
Gebruik
Hoe worden de tarieven in een ABB-energiemeter aangestuurd?
De tarieven in een ABB-energiemeter kunnen op 3 verschillende manieren aangestuurd worden.

Voor Silver, Gold en Platinum zijn de volgende methodes beschikbaar:

- Via de ingangen kunnen de tarieven aangestuurd worden. Door een ingang (17 en 18) aan te sturen met een spanning van 230 V, zal omgeschakeld worden tussen de verschillende tarieven. Deze aansturing kan dan gebeuren via een externe schakelklok.

- Via de communicatiepoort (Modbus of M-bus, indien beschikbaar op meter) kan ook omgeschakeld worden van het ene naar het andere tarief.

Voor Gold en Platinum is nog een derde methode beschikbaar:

- Via de interne klok van de energiemeter kan de tariefselectie ook aangestuurd worden. De programmering hiervan gebeurt dan via de Ethernet-gateway.
Volledig antwoord
Waarom worden de pulsen van de ABB-energiemeter niet gedetecteerd door mijn systeem/pulsenteller?
De pulsuitgang is een thyristorschakeling en heeft een externe voeding nodig van 5-40 Vdc (indien 1 uitgang) of 5-240 Vac/dc (bij meerdere uitgangen). Let bij het aansluiten op de polariteit, doorgaans is terminal 13 negatief (-) en terminal 15 positief (+).

Ook pulsfrequentie, pulslengte en potentiaal vrij contact zijn belangrijk. Lees dit onder het 'Volledige antwoord'.
Volledig antwoord
Zijn de pulsuitgangen van ABB energiemeters instelbaar?
Bij energiemeters uit de A- en B-serie is de pulslengte instelbaar van 10-990 ms.

De frequentie is instelbaar van 1-999999 imp/kWh.

Bij de C-serie is pulsuitgang vast geprogrammeerd en heeft hij een waarde van 100 imp/kWh en een pulslengte van 200 ms.
Volledig antwoord
Terug naar Modulaire DIN-rail componenten

Liever direct contact opnemen? Onze medewerkers staan klaar om u te helpen.

Zakelijk

Technical support voor installateurs en groothandel.

Stel uw technische vraag

Particulier

Neem direct telefonisch contact op met Consumenten Support en stel uw technische vraag.

Stel uw technische vraag